What's hot

果療水亮粉底

發表 Sylvia - 2010-03-25 7:07 am

我好喜愛果療水亮粉底,佢有中度的遮瑕度,而且又容易推開,仲好有光澤,同好香鮮果味,效果好自然。我之前用開Laura Mercier silk crème,我喜愛佢既遮瑕度受光澤,但有時覺的又太過多,仲有少少粉面效果,相比起這款有遮瑕度得黎又透氣,好自然。

極速光感指甲油

發表 Danielle - 2008-09-22 1:07 pm

我用左你地的極速光感指甲油,覺得個寬頭掃頭設計好好,好有創意。因為我之前用過一些甲油的掃頭都係幼而且長身,用後通常留在手上及衣服上的甲油往往多過在甲面上。所以由而家開始,我都只會用BOURJOIS既甲油,thanks!